Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

HEDEFLERİMİZ

Bölüm kültürünü oluşturmak ve paylaşmak üzere etkin bir iletişim sistemini destekleyen organizasyon yapısı kurmak , Bölüm içi akademik paylaşımı sağlamak. , Öğrenim kalitesini geliştirmek üzere, uzmanlaşmayı teşvik edecek ders planlarını yeniden düzenlemek, seçimlik ders sayısını arttırmak , İş yeri stajlarını her öğrenci için zorunlu olmasa da gelenek haline getirmek , Danışmanlık (rehberlik) kurumunda danışmana gerek öğrenim gerek iş hayatında öğrenciye yönlendirme olanağı vermek (öğrenci sayısını azaltmak, danışmanı bilgilendirmek) , Ders dışı faaliyetleri arttırmak, öğrenciyi katılıma için teşvik etmek *Kongre, seminer ve sempozyum gibi faaliyetleri arttırmak , Performans değerleme sistemini geliştirerek öğretim üyesi niteliğinde uluslararası düzeye ulaşmayı sağlamak, performans değerleme sistemiyle öğretim üyelerinin yayın kalitesi ve sayısını arttırmak , Öğretim üyelerine yurt dışı akademik çalışma olanaklarını sağlamak , Nitelikli bir online eğitim için gerekli çalışmaları yapmak , Bölüm WEB sayfasını sürekli güncel tutmak , Araştırma olanaklarını, özellikle teknoloji ağırlıklı olarak genişletmek , Bölüm içi haberleşmede teknolojiden yararlanmak (network) , Öğretim elemanlarına çalışmalarında kütüphane ve her birine ait bilgisayarla destek sağlamak , Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı işletmeci yetiştirmek , Öğrencinin bitirme tezlerinde bilimsel ve etik kurallara uygun akademik çalışma öğretisini vermek , Öğrencilerin temel işletme bilgileri ile donanımını sağlamak , Mesleki alanda karşılaşılan problemleri çözebilmeleri ve yaratıcı yaklaşımlarla karar vermelerini sağlamak , Öğrenciye genel olarak mesleki etik anlayışını kazandırmak , Meslekte çağdaşlaşmayı sürekli izleme ve mesleki alandaki araç, yöntem ve yaklaşımları kullanabilme yeteneğini kazandırmak , Öğretim ve gelişimin, küreselleşmenin izlenmesine katkıda bulunmasını sağlamak , Toplumda ve meslekte çevreleriyle etkin iletişim kurabilmelerini ve ekip çalışması içerisinde uyumlu çalışmalarını sağlamaktır.