Çakışan Dersler İle İlgili Form Hk.

Değerli öğrencilerimiz, çakışan dersler ile ilgili karar aşağıdaki gibidir;

2020-2021 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılındaÖğrencinin ders programında çakışma görülmesi durumunda, alttan alınan ve çakışan en fazla iki dersin seçilebilmesine imkân tanınmasına; alttan alınan ders için devam mecburiyetinin aranmamasına,  Ancak sistem çakışan derslerin alınmasına izin vermediğinden bu kapsamda ders almak isteyen öğrencilerimizin dilekçe ile kayıtlı bulundukları Bölüm Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Çakışma durumu ilgili Bölüm Başkanlığınca incelenerek ders alması uygun görülenlere Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile bu dersler eklenecektir.

 <leylad9393@gmail.com> adresine dilekçelerinin iletilmesi önemlidir.  İlgili ders dilekçe örneği ekte sunulmuştur. Dilekçenizde özellikle almak istediğiniz dersin kodunu, grubunu, öğretim üyesini belirtmeniz önemle rica olunur.

/media/files/FR-0609-Öğrenci Genel Dilekçe Formu.doc

   

Tüm Duyurular